Aile Hukuku

Boşanma ve Aile Avukatı

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Aile ilişkisi, gerçek kişilerin daha doğdukları anda başlayan bir ilişkidir.

Aile hukukunda yer alan kuralların çoğunluğu emredici niteliktedir. Bunun sebebi, bir taraftan aile birliğini ve toplum düzenini diğer taraftan da aile fertlerini koruma amacı güdülmesidir. Aile toplumun temeli olarak görüldüğünden, kamu otoritesi, eskiden beri ona karışmış ve biçim vermeye çalışmıştır.

Aile hukuku ilişkilerinin kurulmalarında ve sona ermelerinde çok defa şekil zorunlu kılınmıştır. Örneğin, evlenme merasimle yapılan bir sözleşmedir. Boşanma, soybağının reddi, kısıtlama ve vasi atama gibi hususlarda, hakimin izni ya da kararı gereklidir.

Nişanlanma, evlenme, boşanma, boşanmanın kişisel sonuçları, velayet, vesayet ve soybağı, saf aile hukuku ilişkileridir. Evlilik mal rejimi, çocuk mallarının idaresi ise karma nitelikte aile hukuku ilişkileridir.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
 • Nafaka davaları
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi
 • Velayet davaları
 • Çocuk mallarının yönetimi
 • Aile içi şiddet davaları
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Evlat edinme izin davası
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
 • Küçükle görüşme hakkı tesbiti
 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST