Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; Kanunda açıklanan bilişim teknolojileri yöntemleriyle işlenen suçları incelemektedir.

Geniş anlamda bilişim suçu, bilişim sistemlerinin ve/veya verilerin kullanıldığı ya da bu sistem ya da verilere karşı işlenen her türlü suçtur. Dar anlamda bilişim suçu ise, verilere ve/veya bilişim sistemlerine veya sistemin/verilerin düzgün ve işlevsel işleyişine, güvenliğine ya da bütünlüğüne karşı işlenen suçlardır.

Günümüzde hemen her resmi ya da özel kuruluşun internete bağlı olması ya da kendi bilişim ağları vasıtasıyla işlem yapması nedeniyle, suç failinin oturduğu yerden ve çok az yakalanma riski taşıyarak istediği sonuçları elde etmek amacıyla suç oluşturan eylemleri gerçekleştirmesi mümkündür.

Buna bir örnek vermek gerekirse bugüne kadar güvenliğin en üst seviyede tutulduğu bilinen kurumlar olan Pentagon, NATO, NASA ve bazı askeri ve endüstriyel araştırma laboratuvarlarının bilişim sistemlerine sızılmış, pek çok değerli veri çalınmış ya da bu sistemlerin işlemesi geçici süreyle de olsa engellenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son derece gizli olan belgelerinin yine ABD’li bir asker tarafın- dan sanal bir ağ üzerinden elde edilmesi ve bunların internet üzerinden “wikileaks” isimli web sitesi aracılığıyla tüm dünyaya yayınlanması bunun en güncel ve en önemli son örneğini oluşturmaktadır.

Günümüzde bilişim suçlarıyla ilgili en sorunlu alanların bilişim korsanlığı, bilişim sistemleri kullanılarak hukuka aykırı ekonomik yarar elde etmeye yönelik suçlar, kişisel verilere yönelik suçlar ve siber terörizm olduğu görülür. Diğer taraftan, dünyada teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, iç internet (intranet) ağlarında da özellikle şirketlerin ve kamu kuruluşlarının koruma önlemlerini daha fazla artırmalarını gerekli kılmaktadır.

Bilişim suçlarının önemli bir özelliği işlenme şekillerinin yapısı itibariyle
genellikle çok kısa bir zaman dilimi içinde oluşması ve arkalarında bulunması
zor, silik ipuçları bırakmasıdır. Bu nedenle bu suçların tespit edilmesi zor olup, eylem tespit edildikten sonra fail ya da faillere ulaşmak ise ya çok daha zor olur.

Bu gibi durumlarda şüpheliler hakkında dava açılarak ceza almaları talep edilmektedir. Bu kişiler de mahkemelerde avukat aracılığı savunmalarını yapabileceklerdir.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Bilişim Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu
 • Bilişim Sisteminin işleyişinin Engellenmesi veya Bozulması Suçu ile Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu
 • Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek haberleşmenin engellenmesi suçu
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek hakaret suçu
 • Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek müstehcenlik suçu
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek Haberleşmenin Gizliliğini ihlal Suçu
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Uyarlanması
 • Bilişim teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
 • AR&GE alanında meydana gelen her türlü hukuki gelişmenin takibi,
 • Bilgi Teknolojileri ve AR&GE şirketlerine özel alanlarda spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,
 • AR&GE faaliyetleri kapsamında muafiyetlerin ve istisnaların takibi,
 • Teknoloji Geliştirme ve Serbest Bölge mevzuatlarının takibi, danışmanlık yapmakta olduğumuz şirketlere yansımaları,
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması.
 • Malvarlığına Karşı Suçlar Arasında Yer Alan Bilişim Suçları
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST