Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira sözleşmeleri belirli süreli kira sözleşmeleri ile belirli olmayan süreli kira sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Belirli süreli kira sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesine denir. Belirli olmayan süreli kira sözleşmesi ise, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim yapılmasıyla sona erecek sözleşmelerdir.

Kiralanan, taşınır ya da taşınmaz mal olabileceği gibi gelir getiren veya getirmeyen her tür eşya olabilir.

Kiraya verenin birtakım borçları vardır. Bunlar kiralananı teslim borcu, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu, yan giderlere katlanma borcu, kiralananın ayıplarından sorumluluk borcu ve 3. Kişinin ileri sürdüğü haklar nedeniyle borcu olarak açıklanabilir.

Kiracının borçları ise; Kira bedelini ödeme borcu, özenle kullanma ve komşulara gerekli saygıyı göstermek borcu, temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu, ayıpları kiraya verene bildirme borcu, ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcudur.

Kira hukuku, ülkemizde en çok davanın görüldüğü hukuk dallarından bir tanesidir. Nitekim ülkemizde kiralık mülk sayısı oldukça fazladır. Kira hukuku gibi yoğun bilgi birikimi gerektiren bir alanda geç verilen bir karar yahut yanlış bir işlem büyük zararlara sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple kira hukukunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmak daha sağlıklı olacaktır. Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, kira sözleşmesi ihtilaflarına ilişkin hizmet vermekte olup, kira hukuku kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları: Kira bedelinin ne kadar olacağına yönelik ev sahipleri ve kiracılar arasında çeşitli uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Eğer kira sözleşmesinde kira artış miktarı yazmıyor ve taraflar artış miktarı konusunda anlaşamıyorsa bu durumda kiraya veren (ev veya işyeri sahibi) tarafından kira tespit davası açılabilir. Ofisimizin avukatları bu süreçlerin hem arabuluculuk hem de yargılama aşamalarında hızlı, pratik ve kaliteli şekilde hizmet vermektedir.
 • Emlakçılarla Yaşanan Uyuşmazlıklar: Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılar arasında en çok yaşanan uyuşmazlık türlerinden birisi de emlakçının komisyon alacağına ilişkin gerçekleşmektedir. Özellikle evin kiralanması için gerekli pazarlama çalışmalarını yapmasına rağmen emlakçının aradan çıkarılarak başka kişiler aracılığıyla evin kiralanması büyük problem teşkil edebilecektir.
 • Kira Alacağı Davaları: Böyle durumlarda kira alacağı için icra takibi başlatmak gerekmekte, sonraki aşamalarda ise dava açmak zorunda kalınabilmektedir.
 • Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi: Tarafların uyuşmazlık yaşadığı süreçlere gebe olabilmektedir. Zira fesih şartları üzerinde tarafların anlaşamaması ihtimaliyle karşılaşılabilmektedir. Bu durumda uyuşmazlık zaman zaman avukatın arabulucu olmasıyla çözülebileceği gibi kimi zaman ise dava açılması gerekebilecektir. Tüm bu süreçte kira avukatları ile ilerlemek daha sağlıklı olacaktır.
 • Konut Kira Sözleşmesinin Hazırlanması: Özellikle yüksek kira bedellerine ilişkin sözleşmelerde konut kiralarına ilişkin sözleşmelerin avukat eşliğinde hazırlanması gerekliliği doğabilmektedir. Bu hallerde gayrimenkul avukatlarıyla birlikte çalışılması zararları asgariye indirecek bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Alt Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmeleri başka kişilere devredilebileceği gibi kimi zaman da kiracıların alt kiraya vermek istediği görülebilmektedir. Alt kiraya verirken dikkat edilmesi gereken birçok husus da bulunmaktadır. Böyle durumlarda Aydin Hukuk Bürosu devreye girerek taraflar arasındaki hukuki ilişkide yol gösterici olabilecektir.
 • Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi: Mal sahibinin gayrimenkulü satması halinde kiracının kiracılık hakkının devam etmesi kira sözleşmelerinin tapu siciline şerh edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu sürecin yönetilmesi için Aydin Hukuk Bürosu’ndan danışmanlık alınabilir.
 • Kira Depozitosu: Depozitoya ilişkin dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor olup taraflar bu hususların birçoğuna dikkat etmemektedir. Böyle durumlarda Aydin Hukuk Bürosu’ndan danışmanlık alınabilir.
 • Aidat ve Ortak Giderlere Yönelik Uyuşmazlıklar: Kiracı ve kiraya verenin aidata yönelik uyuşmazlık yaşadığı sıklıkla görülebilmektedir. Zira hangi giderden tam olarak kimin sorumlu olacağının belirlenmesi kolay olmayabilmektedir. Bu noktada gerek adaletin tesis edilmesi gerekse de tarafların rahatlaması için doğru bir aidat planı oluşturulmalıdır. Bu hesaplamalarda ise kiracı ve kiraya verenin hangi oranda sorumlu olacağı açık şekilde belirlenmelidir.
 • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi: Kiraya verilen taşınmazın esaslı inşası veya imarı nedeni ile gerçekleştirilecek olan esaslı onarım, geliştirme veya değiştirme nedeni ile kiraya veren, kiracının tahliyesini talep edebilecektir. Mal sahibi kiracıyı tahliye etmek için inşa veya onarım sebebine dayanıyor ise taşınmazın kullanılmasının mümkün olmaması gerekmektedir.
 • Kiracının kira borçlarını ödememesi halinde kira alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığıyla tahsil edilmesi
 • Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması: Tahliye taahhütnameleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken birtakım prosedürler mevcut olup bunlara dikkat edilmemesi halinde taraflar hak kaybına uğrayabilecektir. Bu sebeple tahliye taahhütnamelerinin uzman avukatların danışmanlığında hazırlanması daha sağlıklı olacaktır.

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST