Trafik Hukuku

Trafik Hukuku

Trafik, insanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri şeklinde tanımlanmaktadır. Trafik kazası: “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay” olarak tanımlanmıştır. Trafik kazalarında hem mala hem de cana yönelik zararlar meydana gelmektedir. Bu kazalardan dolayı meydana gelen zararları haksız fiilden dolayı meydana gelen zararlar olarak değerlendirmek gereklidir. Trafik kazasında sorumluluktan söz edebilmemiz için ortada bir zarar olmalıdır. Zarar, dar anlamıyla kişinin mal varlığındaki kendi iradesi dışındaki eksilmeyi; geniş anlamda ise, kişinin malvarlığında veya şahıs varlığında iradesi dışı azalmayı ifade eder.

Zarar, maddi ve manevi zarar olarak ikiye ayrılır. Maddi zarar; şahsa verilen zarar, şeye verilen zarar, fiilî zarar ve mahrum kalınan kâr şeklinde çeşitlere ayrılır. Motorlu araçta bulunan eşya, üçüncü kişinin aracı, işletenin aracı, ağaç ve direk şeye ilişkin zarar örnekleridir. Şeye ilişkin zarar eşyanın tamamen yok olması veya kısmen zarar görmesi biçiminde gerçekleşebilir

Fiili zararlara örnek vermek gerekirse; malvarlığında yer alan bir malın, arabanın yok olması ya da hasara uğraması ya da kaybolması, vücut bütünlüğünün ihlalinde bakım ve tedavi giderlerinin ödenmesi fiili zararlara örnek olarak gösterilebilir.

Trafik kazalarında kime tazmin gerektiğini belirlemek için; fiil, zarar ve
illiyet bağının iyi tespit edilmesi lazımdır. Örneğin, A, B’ye gitmek istediği yerin
yolunu şaka olarak yanlış gösterir, B bu yolda giderken bir otomobil çarpması
sonucu ölürse, A’nın davranışı B’nin ölümünün şartlarından birini kapsamakla
beraber davranışla zararlı sonuç arasında bir uygunluk söz konusu değildir. Çünkü
hayat tecrübeleri ve olayların akışına bakıldığında böyle bir davranışın zararlı sonucu
meydana getirmeğe elverişli olmadığı görülmektedir.

Davranış ile zarar arasında illiyet bağı kurulmuşsa, davranışın sahibi bazı hallerde sadece ilk zarardan değil, ilk zararı takip eden diğer zararlardan da sorumlu tutulur. Örneğin, yukarıda da geçtiği gibi, trafik kazasında ticari taksi hasar görmüşse, taksiye zarar veren kişi sadece hasardan değil, tamir süresince çalışamamaktan doğan kâr kaybından (mahrum kalınan kâr) da sorumlu olur.

Trafik kazası sonucu doğan maddi zararların yanında, kazazedenin ve kaza sonucu yakınlarını kaybeden kişilerin, kazaya sebebiyet veren taraftan alma hakkı olduğu bir diğer tazminat türü de manevi tazminattır. Manevi tazminat hakkında sigorta poliçesine bu konuda özel bir madde konulmamış ise yalnızca kazaya sebebiyet veren kişiden veya kurumdan şahsen alınır. Trafik kazası avukatı manevi tazminatı konusunda mağdurlara dava sürecinde destek verir. Gerektiğinde, müvekkilinden izin alarak davalı yan ile uzlaşarak dava sürecini kısaltır. Manevi tazminatta karşı tarafın maddi durumu genelde belirleyici olmaktadır.

Trafik kazası avukatı ile dosyanızı paylaştığınızda gerekli hazırlıkları yaparak süreci yönetir. Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası geçiren kazazedelerin kendilerinin veya yakınlarının evrakları avukat tarafından hazırlanarak kuruma verilir. Trafik kazası avukatı yaralanmalı kazalarda maluliyeti ortaya çıkaran heyet raporunu baz alarak talepte bulunur. Ölümlü kazalarda ise poliçe ve kaza sonrası destekten yoksun kalanlar adına tazminat talepleri avukatça yerine getirilir.

Kazada uğranan maddi ve manevi hasar ve zararların en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak için, her mağdurun avukat hakkı vardır. Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Trafik Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Maddi hasarlı trafik davaları
 • Yaralamalı trafik davaları
 • Ölümlü trafik davaları
 • Maddi-manevi tazminat davaları
 • Sigorta alacak-rücu davaları
 • Tedavi Giderleri Teminatı
 • Sürekli Sakatlık Tazminatı
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı
 • Haksız tazminat taleplerine karşı savunma
 • Ehliyetin alınması, otomobil sürme yasağı
 • Trafik disiplini ve trafik ceza soruşturmalarına karşı savunma
 • Otomobil sürme hakkı
 • Otomobil sürme hakkının alınması ve geri verilmesi
 • Tıp – psikolog muanesi (MPU)
 • Sürme izni olmadan otomobil kullanma
 • Alkollü otomobil kullanma
 • Aşırı sürat / uzun süreli kullanma
 • Kırmızıdan geçme
 • Kazadan sonra kaçmak
 • İhmalcı yaralama, ihmalcı öldürme
 • Trafikteki diğer disiplin ve ceza kuralları

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST