Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici kavramının çok değişik tanımları yapılmaktadır. Bir tanıma göre tüketici, yaşamını, varlığını ve faaliyetini sürdürebilmek için bir mal veya hizmeti edinip kullanan her varlıktır. Bir başka tanıma göre de tüketici ister tacir olsun ister olmasın, şahsi ya da ailevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hareket eden, yani malı tekrar piyasaya sürme niyeti olmaksızın o malı kendi ihtiyaçları için alan ve nihaî olarak tüketen gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir.

Tüzel kişilerin tüketici olarak değerlendirilebilmeleri, tüzel kişi tacirler açısından mümkün değildir. Tüzel kişi tacirlerin tüm eylemleri ticari iş niteliğinde olması nedeniyle tüketici olarak nitelendirilmeleri imkânsızdır. 

Fakat gerçek kişi tacirlerin eylemlerin ticari işletmeyle ilgili olup olmadığı anlaşılıyorsa veya tacir işlemi gerçekleştirirken o eylemin ticari işletmeyle ilgili olmadığını karşı tarafa açıkça bildirmesi halinde eylemi gerçekleştiren gerçek kişi tacir, tüketici sıfatına hak kazanmış sayılır. Tacir olmayan tüzel kişiler ise ticari faaliyette bulunmadıklarından tüketici sıfatına hak kazanırlar. Amaçlarına ulaşmak maksadıyla ticari işletme işleten dernek veya vakıflar tacir kabul edilir. Dernek ve vakıflar özel alanları içerisinde kalan hukuki ilişkiler açısından tüketici kabul edilirken, ticari işletmesiyle ilgili hukuki ilişkiler bakımından tacir sıfatını alırlar.

Taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda sayılan sözleşmelerin bir kısmıdır.

Ancak tüketici sözleşmeleri yukarıda sayılan sözleşmeler ile sınırlanmaması mümkün değildir, çünkü her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup olmadığını belirlemek için sözleşmenin hangi amaçla kurulduğu amacına bakılmalıdır. Tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ve her türlü davalar aksine düzenleme olmadıkça kanunda belirlenen miktar sınırlarına göre Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Tüketici hukuku ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, sözleşmeye konu malın veya hizmetin bedeli uyarınca Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken parasal sınırlardır.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmasından ve karşı tarafın uyuşmazlığa ilişkin cevaplarının sunulmasından sonra hakem heyeti dosya üzerinden inceleme yapar uyuşmazlığın niteliğine göre bilirkişi görevlendirilebilmektedir. Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlık hakkında vermiş olduğu icra edilebilir niteliktedir. Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararın doğru olmadığını düşünen taraf kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesinde itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesince verilen kararlar kesin kararlar olup, tarafların itiraz hakları bulunmamaktadır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, tüketici davalarına yönelik hizmet vermekte olup, vermiş olduğu hukuki hizmetler aşağıda özet şeklinde sıralanmıştır:

 • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
 • Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi
 •  Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi
 • Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu’na başvuruların yapılması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri

Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST