Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Günümüz dünyasında hala milletlerarası karakterli tüm hukuk meselelerinde yargı yetkisine sahip bir milletlerarası hukuk mahkemesi mevcut değildir. Aynı şekilde milletlerarası hukuk davalarında tatbik edilebilecek bir milletlerarası hukuk mevzuatı bulunmamaktadır.

Milli mahkemeler, milletlerarası karakterli ihtilaflara nihai olarak tatbik edilecek maddi hukuku, yerel hukukun bir parçası olan milletlerarası özel hukuk kanunları veya kanunlar ihtilafı kuralları ile belirlenmektedir.

Türk hukukunda, yabancı unsurlu davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi ve davada izlenecek usul ile davada tatbik edilecek maddi hukukun belirlenmesi, 5718 sayılı Milletlararası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.  

Yabancı unsurlu hukuki münasebetleri tanzim etmek üzere çıkarılmış veya geliştirilmiş kural yahut içtihatlara “Maddi Milletlerarası Özel Hukuk” kuralları denmektedir. Bu türden kurallar yerel hukuklarda nadiren ve istisnaen bulunur. Örneğin; eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye (sadece) belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. Bu hükümle yerel evlenmelerdeki evlendirme yetkisine dair kurallardan ayrılarak, yabancı unsurlu evlenmelerde evlendirme yetkisini haiz kişilerde ilgili özel kural getirilmiştir.

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceleyen bir hukuk sistemidir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yabancıların çalışma, ikamet etme, okuma, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından kanunda sınırlamalar yer almaktadır. Mevzuatımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun gibi çeşitli kanun, ilgili yönetmelik ve düzenlemeler bulunmaktadır. Yabancılar Hukuku; Vatandaşlık Hukuku, Şirketler Hukuku, İhracat ve İthalat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Turizm Teşvik Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili olması sebebiyle bir karma hukuk dalıdır.

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukukudur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Avukatlarımız Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesinde yol göstermektedir ve hukuki danışmanlık gibi pek çok farklı alanlarda hizmet sağlamaktadırlar.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Yabancılar Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Çalışma ve Oturma İzninin Alınması ve Uzatılması İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması
 • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinin Takibi ile Gayrimenkullerin Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçiş İşlemlerinin Yapılması Ve Takibi
 • Yabancı Gerçek Kişilere Türkiye’deki Miras Hukukuna İlişkin Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi ile Haklarının Korunması
 • Vatandaşlık Başvurusu İşlemlerinin Takibi; Vatandaşlık Başvurusunun Reddi Halinde Uyuşmazlıkların Çözümü ve İptal Davalarının Takibi,
 • Şirketlerin Mavi ve Beyaz Yakalı Yabancı İşçi İstihdamına İlişkin Hukuki Danışmanlık Verilmesi,
 • Yabancı Mahkeme Kararları ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi,
 • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Taraf Olduğu Davaların Takibi ve İcra İşlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması; Devlet Kurumları, Ortakları, Çalışanları ve Müşterileri Arasında Gerçekleşecek Sözleşmelerin Düzenlenmesi Ve Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin Türkiye’de Gayrimenkullerin Kiralanması ve İlgili İşlemlerin Takibi Ve Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Yabancılık Unsuru Taşıyan Şirketlere Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça Hukuki Danışmalık Verilmesi
 • Uluslararası Sözleşmelerin İhtilaflı Hükümlerinin Yorumlanması.
 • Evlilik Dolayı Oturum İzninin Alınması
 • Aile İkamet İzni Başvuru ve Takibi
 • Vize Başvuruları ve Takibi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru İşlemleri
 • Göç ve Vatandaşlık Dairesinin Aldığı Kararlara Karşı İtiraz Ve Bütün Mahkeme İşlemleri
 • İltica Başvurusu ve Takibi
 • Türkiye’de Bulunan Yabancıların Evlenmeleri Hakkında Yasal Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti
 • Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçiş İşlemlerinin Yapılması
 • Deport Kararının Kaldırılması
 • Yurda Giriş Yasağının Kaldırılması
 • Yabancılara Uygulanan Kod Kararının Kaldırılması

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST