İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukukunun konusunu devlet idaresi oluşturur. Hukuka bağlı devlet anlayışının geçerli olmadığı dönemlerde, ayrı bir hukuk dalı olarak İdare Hukukuna ihtiyaç duyulmamıştır. Polis devleti anlayışının egemen olduğu dönemlerde İdare Hukukundan söz edilemez. İdare Hukuku, liberal devletten sosyal devlete geçiş ile birlikte büyük bir gelişim göstermiştir. İdare Hukukunun doğuş ve gelişmelerinin bir başka şartı da İdarenin yargı denetimine tabi tutulmasıdır. Zira idare yargı denetimine tabi tutulmamış ise, idareye özgü hukukun hiçbir etkisi kalmaz.  İdare Hukuku 19. Yüzyılda ortaya çıkıştır.

Bugünün devleti, sadece asayişi ve yurt savunmasını sağlamakla ödevli devlet değil, vatandaşlarına devamlı hizmet sunmakla ödevli ve vatandaşlara sunacağı hizmetleri her gün artan bir devlettir. Bu nedenle İdare Hukuku kodifiye edilerek tek bir metin halinde toplanması mümkün değildir. Kodifiye edilememesi nedeniyle ortaya çıkan boşluk ve eksiklikleri mahkeme içtihatları ile doldurulmaktadır.

İdare Hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, idari yargı düzeninin içinde çözümlenir. Ülkemizde idari yargı düzenini, Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, Danıştay’dır.

İdarenin işlem ve eylemlerine karşı açılan davalara genel olarak idari dava adı verilmektedir. İdari davalar doktrin ve İdari Yargılama Usul Kanunu (İYUK) çerçevesinde üç farklı dava tipi olarak tasnif edilmiştir. Bunlar sırası ile iptal davaları, tam yargı (tazminat) davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalardır.

İdari davalar oldukça karmaşık davalar olup dava dilekçeler üzerinden yürüdüğü için dava dilekçesi alanında uzman idare hukuku avukatlarından danışmanlık ve vekalet hizmeti alınmasında fayda vardır. Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, İdare Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davaları Açılması
 • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Dava Açılması
 • İdari Para Cezalarına İtiraz Edilmesi
 • İptal Davaları Açılması
 • Tam Yargı Davalarının Açılması
 • İmar Hukukuna İlişkin İhtilafların Çözüme Kavuşturulması, Çözüm Yolları,
 • İmar Davaları Takibi
 • Kamulaştırma İle İlgili Davalar
 • Öğrenci Davaları Açılması
 • Memur Davaları
 • Karayolları Trafik Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
 • Belediye Kanunu’na İlişkin Uyuşmazlık Ve Çözüm Yolları
 • Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri
 • İdari Sözleşmeler
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Disiplin Cezaları
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları
 • Görevden Çıkarma Davaları
 • Meslekten İhraç
 • Polis Okulu Mülakat Davaları
 • Tayin
 • Polis Okulu Sağlık Davaları
 • Askeri Lise Davaları
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST