HİZMETLERİMİZ

İş Hukuku

 İş hukuku özel hukuk sözleşmesi olan hizmet sözleşmesine dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallar bütünüdür. 

Aile Hukuku

 Aile toplumun temeli olarak görüldüğünden, kamu otoritesi, eskiden beri ona karışmış ve biçim vermeye çalışmıştır.

Kira Hukuku

 Belirli süreli kira sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesine denir. 

Tüketici Hukuku

Bir tanıma göre tüketici, yaşamını, varlığını ve faaliyetini sürdürebilmek için bir mal veya hizmeti edinip kullanan her varlıktır. 

İcra Hukuku

İcra- iflas hukukunun diğer adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların devlet yardımı ile zorla yerine getirilmesidir.

Miras Hukuku

Ölenin, kişiye bağlı olanlar dışındaki alacak ve borçlarının da  sona ermeyip, onun yerini alan kişilerde devam etmesi gerekir. 

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku dar anlamda “Hasta Hakları” kavramıyla birlikte değerlendirilen bir hukuk dalıdır.

Trafik Hukuku

Trafik, insanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; Kanunda açıklanan bilişim teknolojileri yöntemleriyle işlenen suçları incelemektedir.

İdare Hukuku

Polis devleti anlayışının egemen olduğu dönemlerde İdare Hukukundan söz edilemez.

Yabancılar Hukuku

Aynı şekilde milletlerarası hukuk davalarında tatbik edilebilecek bir milletlerarası hukuk mevzuatı bulunmamaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ürünlerin hukuken korunması oldukça yenidir.

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST